(Source: sc0rpia, via bojannaa)

Timestamp: 1405633880

Uzmi me kad hoćeš ti, barem mene možeš uvijek imati

(Source: thriftily, via a-ja-te-voolim-i-moolim-voli-me)

Timestamp: 1404516690